Català | Castellano
QMTEQ Enginyeria  
EMPRESA EXPERIENCIA SERVEIS INFORMACIO CONTACTE
PERMISOS I LLIC├łNCIES CONSTRUCCIO INSTALACIONS URBANISME MEDI
ORGANITZACIO PREVENCIO PERITATGES ARQUITECTURA BLANC

A QMTEQ li projectem, tramitem la documentació i solucionem els problemes respecte a:

- Certificat d'Eficiència Energètica: Anàlisis dels elementos constructius, amidamient de l'envolvent tèrmica, càlcul del patró de sombres per així obtenir la qualificació energètica i tramitar el registre de la qualificació obtinguda de l'immoble

- Abocament d'aigües residuals: implementació de mesures per evitar abocaments accidentals, amb la implementació de sistemes de depuració i tractament (decantadors, separadors de gruixuts i greixos, tancs homogeneïtzadors, arquetes de preses de mostres, etc.)

- Residus: tramitació de la gestió i transport de residus classificats com a perillosos i com a no perillosos davant l'Agència de Residus de Catalunya

- Immisions sonores i/o vibracions: diagnosticar els orígens així com proposar solucions per a la seva adequació als requeriments normatius

- Estudis d'inundabilitat: per a la determinació de la cota inundable i amb conseqüència les zones edificables segons els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua

- Aigua: el guiarem per a una optimització de la gestió de l'aigua a fi de realitzar-ne un ús més eficient i per tant un major estalvi

- Energies renovables: estudi de l'energia renovable que major s'adequa a les seves necessitats així com determinació el període d'amortització de la seva instal·lació
 
Medi
 
QMTEQ Enginyeria, C/ Mar, 37 - local; 08380 - Malgrat de Mar (Barcelona); Tel.: (+34) 93.761.97.24; info@qmteq.com
Avís Legal